32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Tradycje

 

 

 

32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ - DRESZERA w Olszewnicy Starej

32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA w Olszewnicy Starej został powołany do życia Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF–95 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych oraz Rozkazem Dowódcy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Nr PF – 44 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w 3. BR OP. W ciągu niespełna 6 miesięcy powstał zupełnie nowy – 32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wyposażony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu S – 125 NEWA S.C. w oznaczeniu natowskim (SA -3 Goa), z nową strukturą opartą na trzech zespołach ogniowych w Olszewnicy Starej i Borzęcinie.Trzon dywizjonu znajduje się w Olszewnicy Starej wraz z dowództwem i sztabem skąd zapadają rozkazy oraz decyzje do kierowania i dowodzenia strukturą dywizjonu. Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk Dariusza Cichala. Kadra dywizjonu wywodzi się w 90 % z trzech rozformowanych w dniu 31 grudnia 2011 roku dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej: 7. dr OP w Książenicach, 60. dr OP w Olszewnicy Starej oraz 62. dr OP w Borzęcinie, która na nowo zaczyna pisać historię Wojsk Rakietowych. Żołnierze 32. dr OP kontynuują z chlubą przeciwlotnicze tradycje swoich  poprzedników. Zgodnie z Decyzją Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru rozformowanego 60. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, nadania wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej:
1. Przyjmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
    7. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (1962-2011),
    60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego
          ORLICZ – DRESZERA(1970-2011),                                                                        
    62. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (1970-2011),
2.    Przejmuje sztandar rozformowanego 60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
       im. gen.dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ – DRESZERA,
3.    Przyjmuje wyróżniającą nazwę „Wieliszewski",
4.    Otrzymuje imię gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ – DRESZERA,
5.    Ustanawia się doroczne święto 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 4 czerwca.

 

 

 

    
  • BIP
pdf

go-up
Kontakt

32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
Wojska Polskiego
05-123 Olszewnica Stara
tel. 261889121
fax. 261855247
32drop@ron.mil.pl

    
  • BIP