32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
RODO

 

 

 

Informacja ogólna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej w związku z realizacją zadań ustawowych.

 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

 

Administratorem danych osobowych jest 32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, reprezentowana przez Dowódcę 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej z siedzibą w Olszewnicy Starej, 05-123 Chotomów 61.

 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 

listownie:

32. WIELISZEWSKI DYWIZJON RAKIETOWY
OBRONY POWIETRZNEJ
ul. Wojska Polskiego
05-123 Chotomów 61

telefonicznie:
261-889-184

 

Inspektor ochrony danych

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest ppor. Paweł WÓJCIK.

 

Można się z nim kontaktować w następujący sposób:

 

 • poprzez e-mail na adres: pawe.wojcik@ron.mil.pl
 • telefonicznie: 261-889-184.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań ustawowych32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z obowiązującymi przepisami prawa.

 

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

 

Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:

 

 • dostępu do danych osobowych,
 • żądania ich sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w RODO,
 • prawo do usunięcia danych w przypadku, gdyby dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

 

W związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, osobie której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych ani prawo do wniesienia sprzeciwu.

 

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich nie podania byłby brak możliwości zrealizowania zadań ustawowych wobec takiej osoby.

 

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

 

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
Wojska Polskiego
05-123 Olszewnica Stara
tel. 261889121
fax. 261855247
32drop@ron.mil.pl

  
 • BIP