32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej

Dowódca 32. dywizjonu rakietowego

Obrony Powietrznej
przyjmuje interesantów w sprawach

skarg, wniosków, petycji, listów i pism,
w każdy poniedziałek w godz. 14.30 - 16.30

 

 

  po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym
z sekretariatem:


261- 889-121

go-up
Kontakt

32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
Wojska Polskiego
05-123 Olszewnica Stara
tel. 261889121
fax. 261855247
32drop@ron.mil.pl

    
  • BIP