32 dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
HISTORIA DYWIZJONU

32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej
im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ - DRESZERA w Olszewnicy Starej
32. Wieliszewski dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ-DRESZERA w Olszewnicy Starej został powołany do życia Rozkazem Dowódcy Sił Powietrznych Nr PF–95 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w Siłach Powietrznych oraz Rozkazem Dowódcy 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej Nr PF – 44 z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian organizacyjnych w 3. BR OP. W ciągu niespełna 6 miesięcy powstał zupełnie nowy – 32. dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej, wyposażony w przeciwlotnicze zestawy rakietowe typu S – 125 NEWA S.C. w oznaczeniu natowskim (SA -3 Goa), z nową strukturą opartą na trzech zespołach ogniowych w Olszewnicy Starej, Borzęcinie i Książenicach. Trzon dywizjonu znajduje się w Olszewnicy Starej wraz z dowództwem i sztabem skąd zapadają rozkazy oraz decyzje do kierowania i dowodzenia strukturą dywizjonu. Na pierwszego dowódcę dywizjonu dowódca Sił Powietrznych wyznaczył ppłk Dariusza Cichala. Kadra dywizjonu wywodzi się w 90 % z trzech rozformowanych w dniu 31 grudnia 2011 roku dywizjonów rakietowych Obrony Powietrznej: 7. dr OP w Książenicach, 60. dr OP w Olszewnicy Starej oraz 62. dr OP w Borzęcinie, która na nowo zaczyna pisać historię Wojsk Rakietowych. Żołnierze 32. dr OP kontynuują z chlubą przeciwlotnicze tradycje swoich  poprzedników. Zgodnie z Decyzją Nr 54/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie przejęcia dziedzictwa tradycji, sztandaru rozformowanego 60. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej, nadania wyróżniającej nazwy i imienia patrona oraz ustanowienia dorocznego święta 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej.

32.dywizjon rakietowy Obrony Powietrznej:
1. Przyjmuje i z honorem kultywuje dziedzictwo tradycji:
    7. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (1962-2011),
    60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego
          ORLICZ – DRESZERA(1970-2011),                                                                        
    62. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej (1970-2011),
2.    Przejmuje sztandar rozformowanego 60. Wieliszewskiego dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej
       im. gen.dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ – DRESZERA,
3.    Przyjmuje wyróżniającą nazwę „Wieliszewski",
4.    Otrzymuje imię gen. dyw. Gustawa Konstantego ORLICZ – DRESZERA,
5.    Ustanawia się doroczne święto 32. dywizjonu rakietowego Obrony Powietrznej w dniu 4 czerwca.

DOWÓDCY DYWIZJONU
        


Sztandar dywizjonu ufundowany został przez Społeczność Gminy Wieliszew i nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Aleksandra KWAŚNIEWSKIEGO w dniu 17 maja 2005 roku, a przekazany w dniu 4 czerwca 2005 roku na podstawie Decyzji Nr 157/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 maja 2005 r.


ODZNAKI PAMIĄTKOWE:
Decyzją Nr 407/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2012 roku wprowadzono odznakę pamiątkową, oznakę rozpoznawczą oraz proporczyk na beret
32. Wieliszewskiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej im. gen. dyw. Gustawa Konstantego Orlicz - Dreszera.
 
    Odznaka pamiątkowa  

   
 Oznaka rozpoznawcza   
         
                                                      Proporczyk na beret                                                

                                                     
DODATKOWE INFORMACJE MOŻESZ ZNALEŹĆ TUTAJ

DODATKOWE INFORMACJE MOŻESZ ZNALEŹĆ TUTAJ
DODATKOWE INFORMACJE MOŻESZ ZNALEŹĆ TUTAJ
 
Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych